Ladda upp foto 1
Ladda upp foto 2

Tack! Vi återkommer så snart vi kan!

VANLIGA FRÅGOR

Har ni akut hjälp och jour?


Vi har i dagsläget ingen jour, men ring gärna 070-6065666 så ska vi försöka hjälpa dig så gott det går!
Vad kostar det?


Det är en fråga som är väldigt svår att svara på. Det kan bero på många faktorer som nuvarande rördragning, behövs en underentreprenör (elektriker, snickare), finns det ventiler lättåtkomliga som är täta osv. Bäst och mest rättvist blir det om ni kan skicka ett antal foton efter vår kontakt via mail till info@balstarormokeri.se så kan vi troligtvis ge ett pris redan där. I annat fall kommer vi ut på en kostnadsfri kontroll på plats.
Kostnader?


Arbetskostnad 775 kr inkl moms per påbörjad arbetstimme • Servicebilavgift • (Inom Håbo Kommun) 500 kr inkl moms per servicebil och arbetstillfälle • (Övriga platser inom rimlig gräns) 750kr inkl moms per servicebil och arbetstillfälle • Ovanligt hög parkeringsavgift kommer att faktureras utöver ovan kostnader • Material faktureras enligt Lundagrossistens prislista Minsta fakturerbara tid är 2 timmar. ROT-avdrag hjälper vi dig självklart med oavsett hur litet jobbet är och detta tar vi ingen avgift för.
Fast pris (offert) eller löpande räkning?


Det här är ditt val, och jag skulle nog vilja kalla fast pris en försäkring för kundens räkning. Du vet vad det kommer kosta (sen kan vi ha skrivit in några okända faktorer som kan ge högre kostnad efter diskussion) och behöver inte tänka mer på det. Löpande räkning så fakturerar vi enligt ovan timkostnad, servicebilavgift och materialkostnad. Du kommer att få allt specificerat exakt på en faktura, men du kommer dock i förhand inte veta slutkostnaden för hela arbetet.
Rörmokaren var här i 3 timmar fast det står 4 på fakturan


I arbetstiden räknas även restid till och från arbetsplatsen, materialanskaffning, tid- och materialrapportering in. Därför kan det bli längre tid på fakturan än den faktiska arbetstiden som montören varit på plats.